Museiutveckling

Efter 33 år i museibranschen med 18 år som museichef både på kommunal och regional nivå och med många förtroendeuppdrag fick jag lust att kasta loss och erbjuda andra mina kunskaper och erfarenheter. 2009 bildade jag firman Tomas Jönsson

Museiutveckling och åtar mig uppdrag av skiftande slag,

stora som små.